Mgr.

Magisterská práce

Kategorie: Typ práce

Všechny články k termínu

Typseřadit sestupně Název článku
Témata prací Bc.: Charakterizace chování nanočástic v různých environmentálních mediích
Témata prací Mgr.: Nanočásticové senzorové systémy
Témata prací Bc.: Vyžití nanovlákenné technologie při biologickém čištění odpadních vod
Témata prací Bc.: Vliv tvaru elektrody a frekvence AC napětí na charakter elektrického větru
Témata prací Bc.: Měření závislosti frekvence koronových výbojů na hladině kapaliny na povrchovém napětí a viskozitě
Témata prací Bc.: Studium degradace polyesterových mikro a nanovlákenných materiálů
Témata prací Bc.: Příprava a měření kontaktů na nitridu gallitém
Témata prací Mgr.: Studium rozpouštění křemičitých nanovláken ve vybraných tělních tekutinách v závislosti na podmínkách jejich zpracování
Témata prací Bc.: Obrazová analýza řas a sinic
Témata prací Mgr.: Posouzení biokompatibility tenkých vrstev nanesených metodou PVD napařování elektrickým obloukem a jejich funkcionalizace
Témata prací Mgr.: Rozvoj 3D interferometrie
Témata prací Mgr.: Studium termodynamiky při dloužení nanovláken
Témata prací Bc.: Reakce roztoků na ultrazvuk
Témata prací Mgr.: Polovodičové struktury s kvantovými tečkami pro využití v detektorech, příprava a charakterizace
Témata prací Mgr.: Příprava nanočástic zlata laserovými technikami a jejich in situ funkcionalizace
Témata prací Bc.: Ekotoxicita nanočástic - studium pomocí modelových mikroorganizmů
Témata prací Mgr.: Aplikace nanovlákenných nosičů pro diagnostiku biomasy na kontaminované lokalitě
Témata prací Bc.: Hodnocení vnějších fyzikálních polí na biologické činitele
Témata prací Bc.: Čištění spalin pomocí membránových procesů
Témata prací Mgr.: Řízená velikost mezivlákenných pórů pro proliferaci buněčné kultury

Stránky