Mgr.

Magisterská práce

Kategorie: Typ práce

Všechny články k termínu

Typ Název článku
Témata prací Mgr.: Studium zářivých jevů doprovázejících elektrostatické zvlákňování
Témata prací Bc.: Ultrazvuková kavitace – vliv frekvenční oblasti na tvorbu a chování kavitačních bublin
Témata prací Mgr.: Vliv peptidů na rychlost kondenzace typu Sol-gel
Témata prací Bc.: Vliv tvaru elektrody a frekvence AC napětí na charakter elektrického větru
Témata prací Mgr.: Vliv vybraných typů nanočástic na přirozené bakteriální komunity v půdě a v čistírnách odpadních vod
Témata prací Bc.: Využití kavitačního jevu při tvorbě nanočástic
Témata prací Bc.: Využití molekulárně genetických metod ve vztahu k aplikaci nanoželeza na kontaminovaných lokalitách
Témata prací Bc.: Využití respirometrických metod pro hodnocení biodegradace polymerních, nanovlákenných struktur
Témata prací Mgr.: Vývoj dvouvrstvých vlákenných tkáňových nosičů s odlišnou smáčivostí povrchu pro zpevnění střevních anastomóz
Témata prací Mgr.: Vývoj iontovýměnných membrán s antimikrobiálními aditivy
Témata prací Bc.: Vývoj metody velmi citlivé detekce fotonu pomocí interferometru pro experiment OSQAR v CERN
Témata prací Bc.: Vývoj zvlákňovacích elektrod vyrobených metodou rapid prototyping
Témata prací Bc.: Vyžití nanovlákenné technologie při biologickém čištění odpadních vod
Témata prací Mgr.: Zvlákňování dvou polymerních roztoků a řízená degradace jednoho typu polymerních nanovláken

Stránky