Skupinový projekt

samostatný projekt pro skupinu studentů

Kategorie: Typ práce

Všechny články k termínu

Typ Název článku
Ukázka Skupinový projekt: Příprava acetylacetonátu terbitého
Ukázka Skupinový projekt: Příprava Acetylacetonátu yttritého
Ukázka Skupinový projekt: Příprava acetylacetonátu yttritého
Ukázka Skupinový projekt: Příprava citrátu holmitého
Ukázka Skupinový projekt: Příprava citrátu neodymitého
Ukázka Skupinový projekt: Příprava citrátu praseodymitého
Ukázka Skupinový projekt: Příprava citrátu terbitého
Ukázka Skupinový projekt: Příprava glycinátu holmitého