Nanotechnologie na TUL

Zkoumáme a připravujeme  nanomateriály pro lepší svět

Biomedicínské aplikace


Bojujeme s infekcí pomocí nanomateriálů. Testujeme tkáňové nosiče a antibakteriální vlastnosti materiálů.

Kvantová elektronika a optika


Pomocí uspořádaného růstu atomů vytváříme vrstvy polovodičů se speciálními vlastnostmi. Je to složité, krásné a velmi užitečné.

Nanochemie


Syntetizujme organické látky, připravujeme nanočástice a modifikujeme nanomateriály pro použití v lékařství.
Tým nanochemie

Nanokompozity a plazmatické úpravy


Zkoumáme nanodiamantové vrstvy pro medicínu, plazmové úpravy zlepšující vlastnosti materiálů. Naše nanopasta chrání karosérie.
Tým katedry materiálů FS TUL

Nanomateriály pro sanace


Pomocí nanomateriálů čistíme přírodu od škodlivin.

Výzkum v oblasti nanomateriálů se soustředí na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL

Náš nanosvět, dokument o nanomateriálech (Česká televize)

 

Oceněné studentské práce

Top 15 nejcitovanějších článků za posledních 15 let

 1. ADOLPH, C., M.G. ALEKSEEV, V.Yu. ALEXAKHIN, et al. 2012. II – Experimental Investigation of Transverse Spin Asymmetries in μ-p SIDIS Processes: Sivers Asymmetries. Physics Letters B 717 (4–5): 383–89. https://doi.org/10.1016/j.physletb.2012.09.056.
 2. ALEKSEEV, M.G., V.Yu. ALEXAKHIN, Yu. ALEXANDROV, et al. 2010. The Spin-Dependent Structure Function of the Proton G1p and a Test of the Bjorken Sum Rule. Physics Letters B 690 (5): 466–72. https://doi.org/10.1016/j.physletb.2010.05.069.
 3. ALEKSEEV, M.G., V.Yu. ALEXAKHIN, Yu. ALEXANDROV, et al. 2010. Quark Helicity Distributions from Longitudinal Spin Asymmetries in Muon–Proton and Muon–Deuteron Scattering. Physics Letters B 693 (3): 227–35. https://doi.org/10.1016/j.physletb.2010.08.034.
 4. ČERNÍK, Miroslav, a Vinod Vellora Thekkae PADIL. 2013. Green Synthesis of Copper Oxide Nanoparticles Using Gum Karaya as a Biotemplate and Their Antibacterial Application. International Journal of Nanomedicine, únor, 889. https://doi.org/10.2147/IJN.S40599.
 5. EL-TEMSAH, Yehia S., Alena SEVCU, Katerina BOBCIKOVA, et al. 2016. DDT Degradation Efficiency and Ecotoxicological Effects of Two Types of Nano-Sized Zero-Valent Iron (NZVI) in Water and Soil. Chemosphere 144 (únor): 2221–28. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.10.122.
 6. FILIP, Jan, František KARLICKÝ, Zdeněk Marušák, et al. 2014. Anaerobic Reaction of Nanoscale Zerovalent Iron with Water: Mechanism and Kinetics. The Journal of Physical Chemistry C 118 (25): 13817–25. https://doi.org/10.1021/jp501846f.
 7. KLIMKOVA, Stepanka, Miroslav CERNIK, Lenka LACINOVA, et al. 2011. Zero-Valent Iron Nanoparticles in Treatment of Acid Mine Water from in Situ Uranium Leaching. Chemosphere 82 (8): 1178–84. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.11.075.
 8. KOSTAKOVA, Eva, Laszlo MESZAROS, a Jan GREGR. 2009. Composite Nanofibers Produced by Modified Needleless Electrospinning. Materials Letters 63 (28): 2419–22. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2009.08.014.
 9. MICKOVA, Andrea, Matej BUZGO, Oldrich BENADA, et al. 2012. Core/Shell Nanofibers with Embedded Liposomes as a Drug Delivery System. Biomacromolecules 13 (4): 952–62. https://doi.org/10.1021/bm2018118.
 10. MUELLER, Nicole C., Jürgen BRAUN, Johannes BRUNS, et al. 2012. Application of Nanoscale Zero Valent Iron (NZVI) for Groundwater Remediation in Europe. Environmental Science and Pollution Research 19 (2): 550–58. https://doi.org/10.1007/s11356-011-0576-3.
 11. REZANKA, Pavel, Klara NAVRATILOVA, Michal REZANKA, et al. 2014. Application of Cyclodextrins in Chiral Capillary Electrophoresis. Electrophoresis 35 (19): 2701–21. https://doi.org/10.1002/elps.201400145.
 12. SERA, Božena, Petr Spatenka, Michal Sery, Naděžda Vrchotova, a Iveta Hruskova. 2010. „Influence of Plasma Treatment on Wheat and Oat Germination and Early Growth". IEEE Transactions on Plasma Science 38 (10): 2963–68. https://doi.org/10.1109/TPS.2010.2060728.
 13. SEVCU, Alena, Yehia S. EL-TEMSAH, Erik J. JONER, a Miroslav CERNIK. 2011. Oxidative Stress Induced in Microorganisms by Zero-Valent Iron Nanoparticles. Microbes and Environments 26 (4): 271–81. https://doi.org/10.1264/jsme2.ME11126.
 14. WACLAWEK, Stanislaw, Holger V. LUTZE, Klaudiusz GRUBEL, et al. 2017. Chemistry of Persulfates in Water and Wastewater Treatment: A Review. Chemical Engineering Journal 330 (prosinec): 44–62. https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.07.132.
 15. YENER, F., a O. JIRSAK. 2012. Comparison between the Needle and Roller Electrospinning of Polyvinylbutyral. Journal of Nanomaterials 2012: 839317. https://doi.org/10.1155/2012/839317.
CZ