Aktuální přijímací řízení

Přihlášky do: 30. března (1. kolo) a  23. července (2. kolo) | Podrobnosti
Termín přijímacího pohovoru: 4. a 5. června a 13. srpna (2. kolo)

Navazující magisterský program (titul Ing.)
Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledku přijímacího motivačního pohovoru. Více.

Informace pro: