Vzpomínka na Jana Grégra

Fotografie Jana GrégraDne 25. dubna 2021 zemřel po krátké nemoci Ing. Jan Grégr, náš kolega a kamarád.

Jan Grégr vystudoval obor speciální anorganická chemie na Vysoké škole chemicko-technologické Pardubice (nyní Univerzita Pardubice), kde promoval v roce 1964.

V letech 1964–1996 působil v Monokrystalech Turnov jako vědecko-výzkumný pracovník, vedl výzkum pevnostních uhlíkových vláken a pracoval jako technolog při výrobě iontově selektivních elektrod.

Jeho život byl svázaný s TUL a zejména s katedrou chemie současné Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, kde působil celých 25 let (1996–2021). Zabýval se problematikou uhlíkových vláken a speciálních materiálů, kde využil své obrovské celoživotní praktické zkušenosti. Byl autorem několika patentů a jako autor nebo spoluautor publikoval přes 65 prací indexovaných na Web of Science, např. článek KOSTAKOVA, Eva, Laszlo MESZAROS, a Jan GREGR. 2009. Composite Nanofibers Produced by Modified Needleless Electrospinning. Materials Letters 63 (28): 2419–2422. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2009.08.014, byla dosud citována 54krát.

Jan Grégr významnou měrou přispěl k dobrému jménu katedry jako učitel, zavedl mimo jiného do výuky svých předmětů studentské projekty, týmové práce, sebehodnocení i tandemové vyučování a to v době, kdy o těchto termínech málokdo slyšel. Vedl více než50 závěrečných prací a konzultantem byl u nespočtu dalších, jak v oboru chemie se zaměřením na vzdělávání, učitelství chemie, tak v oboru nanomateriály nebo textilní inženýrství. Vyučoval předměty chemie, cvičení z anorganické chemie, praktikum z anorganické chemie, úvod do mineralogie, historie chemie, člověk a chemie, technologie vody a mnoho dalších. Studenti pod jeho vedením již v prvním ročníku připravovali anorganicko-organické sloučeniny, např. citráty, glycináty, acetylacetonáty přechodných kovů a to nikoli podle návodu, ale na základě rešerše, zajišťovali si sami charakterizaci produktů a nakonec obhajovali zhotovený protokol.

Tyto moderní výukové metody také rád prezentoval na didaktických konferencích a na kurzech pro učitele, jeho zálibou byla vizualizace anorganických struktur a začleňování poznatků materiálové vědy do výuky chemie.

Honza Grégr měl neobyčejnou schopnost okamžitě se skamarádit se studenty, kteří s ním dělali bakalářku nebo diplomku, a zároveň je dovést k výkonům, které asi ani sami nečekali. Jím vedené práce získávaly ocenění s železnou pravidelností. Obdivuhodně inspirativní a přátelský člověk a kolega. Josef Šedlbauer

Považovat Honzu jen za chemika by nebylo přesné, byl to opravdový přírodovědec a cestovatel, který si všímal světa kolem sebe a s mladickým elánem ho stále prozkoumával. Jeho mineralogické vycházky byly vyhlášené, chodili na ně studenti, absolventi i kolegové z jiných kateder, léta je také pořádal pro Univerzitu třetího věku na TUL. Jeho nadšení pro vědu a experiment bylo nakažlivé, proto dokázal nadchnout většinu studentů, což dokládají i naše společné vzpomínky.

Vzpomínám si, že mi s úsměvem ukazoval článek, kde by uveden jako český geograf, protože jakou dlouholetý průvodce po Severských zemích byl spoluautorem třech průvodců: Norsko; Dánsko a Dánsko/Faerské ostrovy/Grónsko.

Nebyl to jen přírodovědec, ale i sportovec, organizátor a zákládající člen oddílu Orientačního běhu TJ Turnov, člen Klubu českých turistů, geokačer s 1 311 úlovky, včetně 152 Earthkeší. Sport a zásady fair play propagoval také při výuce a zkoušení.

Honza Grégr, byl pro mne kolega, kam jsem si velmi často chodila pro rady a nápady, vždy dokázal poradit a inspirovat kudy dále. Taková „chodící encyklopedie“. Byl to také výborný kamarád s neutuchajícím cestovatelským duchem, láskou k horám a přírodě. Protože to byl člověk zvídavý a všímavý, věděl o přírodě mnohem více než většina lidí z jeho okolí, včetně nás jeho bývalých kolegů. Myslím, že i studenti, jak ti současní, tak i bývalí, si s vděčností vzpomenou, protože podle mne to byl jeden z nejlepších pedagogů, který na naší katedře pracoval. Honzo, budeš mi chybět. Jana

Slova ani čísla samozřejmě nedokáží vyjádřit, že to byl především dobrý člověk a skvělý učitel. Co pro nás znamenal, poznáte z našich vzpomínek a alba fotografií.

Za Katedru chemie FP TUL Martin Slavík