Oznámení

Medaile Za zásluhy I. stupně pro prof. Davida Lukáše z KCH FP TUL

Profesor David Lukáš z katedry chemie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL obdržel při příležitosti státního svátku 28. října 2023 od prezidenta republiky Petra Pavla medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti vědy. Srdečně gratulujeme.

Zveřejněno: 29. 10. 2023 | 08:18
Informace pro: absolvent, média, průmyslový partner, student, veřejnostNabízíme projekty pro studenty SŠ

Nabízíme projektovou výuku pro studenty středních škol Libereckého kraje v projektu NAKAP II. 

Desítky studentů gymnázií si už vyzkoušeli práci v laboratořích našeho oddělení bioinženýrství, v únoru u nás byli mj. studenti Gymnázia Tanvald.

Projektový den Katedry chemie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL představil středoškolákům program Bioinženýrství. Foto: Adam Pluhař, TULProjektový den Katedry chemie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL představil středoškolákům program Bioinženýrství. Foto: Adam Pluhař, TUL

Zveřejněno: 18. 02. 2022 | 16:03
Informace pro: média, veřejnostSpolupráce na skleněné plastice Petera Bremerse

Vytvořili jsme ochrannou a hydrofobní úpravu umělecké skleněné plastiky významného návrháře Petera Bremerse.

Povrchová úprava umělecké skleněné plastiky byla provedena dvoufázově stříkáním speciálních hybridních anorganicko-organických solů připravených metodou sol-gel, vyvinutých na KCH FP TUL, na primární povrch plastiky (základní ochranná nanovrstva a následně hydrofobní nanovrstva omezující působení srážkové vody na skleněný povrch) a dopolymerovaných tepelným zpracováním při 150 °C.

Celková tloušťka nanovrstev se pohybuje kolem 200 nm a na povrchu skleněné plastiky jsou nanovrstvy prakticky nepozorovatelné. Účelem úpravy je výrazně zvýšit dlouhodobou odolnost povrchu umělecké skleněné plastiky proti korozi působením atmosférických dějů, zvláště deště, při její umístění v exteriéru (zahradní plastika).

Tavená skleněná plastika Transformation, 2014. Autor plastiky: Peter Bremers. Umístění: USA.

Výrobce plastiky: Lhotský s.r.o., Umělecká výroba skla, Pelechov 56, Železný Brod.

Povrchová úprava plastiky: doc. Ing. Petr Exnar, CSc., Katedra chemie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec #nano #umění #Bremers #sklo #plastika #ochrana

Zveřejněno: 19. 03. 2022 | 16:25
Informace pro: média, průmyslový partner, veřejnostVzpomínka na Jana Grégra

Fotografie Jana GrégraDne 25. dubna 2021 zemřel po krátké nemoci Ing. Jan Grégr, náš kolega a kamarád.

Jan Grégr vystudoval obor speciální anorganická chemie na Vysoké škole chemicko-technologické Pardubice (nyní Univerzita Pardubice), kde promoval v roce 1964.

V letech 1964–1996 působil v Monokrystalech Turnov jako vědecko-výzkumný pracovník, vedl výzkum pevnostních uhlíkových vláken a pracoval jako technolog při výrobě iontově selektivních elektrod.

Jeho život byl svázaný s TUL a zejména s katedrou chemie současné Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, kde působil celých 25 let (1996–2021). Zabýval se problematikou uhlíkových vláken a speciálních materiálů, kde využil své obrovské celoživotní praktické zkušenosti. Byl autorem několika patentů a jako autor nebo spoluautor publikoval přes 65 prací indexovaných na Web of Science, např. článek KOSTAKOVA, Eva, Laszlo MESZAROS, a Jan GREGR. 2009. Composite Nanofibers Produced by Modified Needleless Electrospinning. Materials Letters 63 (28): 2419–2422. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2009.08.014, byla dosud citována 54krát.

Jan Grégr významnou měrou přispěl k dobrému jménu katedry jako učitel, zavedl mimo jiného do výuky svých předmětů studentské projekty, týmové práce, sebehodnocení i tandemové vyučování a to v době, kdy o těchto termínech málokdo slyšel. Vedl více než50 závěrečných prací a konzultantem byl u nespočtu dalších, jak v oboru chemie se zaměřením na vzdělávání, učitelství chemie, tak v oboru nanomateriály nebo textilní inženýrství. Vyučoval předměty chemie, cvičení z anorganické chemie, praktikum z anorganické chemie, úvod do mineralogie, historie chemie, člověk a chemie, technologie vody a mnoho dalších. Studenti pod jeho vedením již v prvním ročníku připravovali anorganicko-organické sloučeniny, např. citráty, glycináty, acetylacetonáty přechodných kovů a to nikoli podle návodu, ale na základě rešerše, zajišťovali si sami charakterizaci produktů a nakonec obhajovali zhotovený protokol.

Tyto moderní výukové metody také rád prezentoval na didaktických konferencích a na kurzech pro učitele, jeho zálibou byla vizualizace anorganických struktur a začleňování poznatků materiálové vědy do výuky chemie.

Honza Grégr měl neobyčejnou schopnost okamžitě se skamarádit se studenty, kteří s ním dělali bakalářku nebo diplomku, a zároveň je dovést k výkonům, které asi ani sami nečekali. Jím vedené práce získávaly ocenění s železnou pravidelností. Obdivuhodně inspirativní a přátelský člověk a kolega. Josef Šedlbauer

Považovat Honzu jen za chemika by nebylo přesné, byl to opravdový přírodovědec a cestovatel, který si všímal světa kolem sebe a s mladickým elánem ho stále prozkoumával. Jeho mineralogické vycházky byly vyhlášené, chodili na ně studenti, absolventi i kolegové z jiných kateder, léta je také pořádal pro Univerzitu třetího věku na TUL. Jeho nadšení pro vědu a experiment bylo nakažlivé, proto dokázal nadchnout většinu studentů, což dokládají i naše společné vzpomínky.

Vzpomínám si, že mi s úsměvem ukazoval článek, kde by uveden jako český geograf, protože jakou dlouholetý průvodce po Severských zemích byl spoluautorem třech průvodců: Norsko; Dánsko a Dánsko/Faerské ostrovy/Grónsko.

Nebyl to jen přírodovědec, ale i sportovec, organizátor a zákládající člen oddílu Orientačního běhu TJ Turnov, člen Klubu českých turistů, geokačer s 1 311 úlovky, včetně 152 Earthkeší. Sport a zásady fair play propagoval také při výuce a zkoušení.

Honza Grégr, byl pro mne kolega, kam jsem si velmi často chodila pro rady a nápady, vždy dokázal poradit a inspirovat kudy dále. Taková „chodící encyklopedie“. Byl to také výborný kamarád s neutuchajícím cestovatelským duchem, láskou k horám a přírodě. Protože to byl člověk zvídavý a všímavý, věděl o přírodě mnohem více než většina lidí z jeho okolí, včetně nás jeho bývalých kolegů. Myslím, že i studenti, jak ti současní, tak i bývalí, si s vděčností vzpomenou, protože podle mne to byl jeden z nejlepších pedagogů, který na naší katedře pracoval. Honzo, budeš mi chybět. Jana

Slova ani čísla samozřejmě nedokáží vyjádřit, že to byl především dobrý člověk a skvělý učitel. Co pro nás znamenal, poznáte z našich vzpomínek a alba fotografií.

Za Katedru chemie FP TUL Martin Slavík

Zveřejněno: 07. 06. 2021 | 18:15
Informace pro:Výuková videa Fyzika polymerů

Krátké videopřednášky k předmětu Fyzika polymerů jsou na YouTube

Zveřejněno: 06. 04. 2021 | 15:41
Informace pro: student, uchazečTAČR Podpora pro etické rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií

Zveřejněno: 02. 04. 2021 | 14:57
Informace pro: absolvent, expert, média, průmyslový partner, veřejnostNový design e-learningové podpory studia

Upgradovali jsme e-learninový server nano ED se studijními materiály. Nyní používáme nový motiv Klass s obrázky kurzů. Jak se vám líbí?

Zveřejněno: 11. 04. 2022 | 14:00
Informace pro: studentDen otevřených dveří FM TUL

Středa, 23. Leden 2019 - 10:30

ve středu 23. ledna 2019 od 10:30 v aule budovy G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec na Vás čeká prohlídka laboratoří Ústavu pro nanomateriály, nové technologie a inovace TUL, občerstvení soutěž o ceny. Více.

Zveřejněno: 06. 09. 2018 | 13:59
Informace pro: uchazečUniverzita pomáhá lidem

Středa, 14. Srpen 2013 - 16:54

Univerzita pomáhá lidem:  zaměstnanci CXI provedli pro veřejnost zdarma přes 1400 stanovení methanolu a ethanolu v donesených destilátech. Pouze jeden vzorek obsahoval methanol ve vyšším než normovaném množství. Přístroj: infračervený mikroskop ThermoFisher. Zajímavost: Nanovlákna detekují methanol.

Zveřejněno: 17. 01. 2022 | 15:45
Informace pro: média, veřejnostDen otevřených dveří na CXI

Čtvrtek, 22. Listopad 2012 - 13:15

Ve čtvrtek 22.listopadu 13:15-16:00 Den otevřených dveří na CXI (budova L). Uvidíte: laserový anemometr, větrný tunel, průmyslový tomograf, filtraci, katalýzu, roboty a manipulátory, opracování povrchu, zařízení pro výrobu nanovláken, nano tvrdoměr, vysokoteplotní tribometr, plazmovou komoru, 3D tiskárny, optické skenery pro bezkontaktní měření, Zetasizer, kolonové experimenty...

Zveřejněno: 17. 01. 2022 | 15:45
Informace pro: média, průmyslový partner, student, uchazeč, veřejnostStránky

Add to My Calendar