Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Právní forma: 
Praxe při studiu: 
Spolupracující tým: 
Adresa: 
Dolejškova 2155/3
182 23 Praha 8
Česká republika