10 M 3 y 1 n (10 mega. 3 roky. 1 nano.)

Zdroj: 
Datum: 
03.02.2014

Experti z praxe, nové předměty, elektronické pomůcky pro výuku, studentské stáže doma i v zahraniční, výuka v angličtině, tričko, web. To vše jsem získali z prostředků ESF.

K lednu 2014 skončil tříletý projekt Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci (registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0103). Z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme získali 10 519 305 Kč na tyto aktivity: inovace výuky, modularizace studijních programů, zapojení odborníků z praxe do výuky, praxe studentů, výuka v angličtině.

Ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. a firmou ELMARCO s.r.o. jsme:

  • rozšířili informační web oboru Nanomateriály (https://nano.tul.cz/),
  • vytvořili volně dostupné výukové materiály pro 40 předmětů v češtině a 21 předmětů v angličtině a to včetně testů (https://elearning.tul.cz),
  • zařadili některé předměty ze studijního programu Nanotechnologie (Kapitoly o nanostrukturách, Fyzikální chemie, Funkcionalizace nanomateriálů, Aplikace nanotechnologií v medicíně) jako volitelné ve studijních oborech Produktové inženýrství, Oděvní a textilní inženýrství, Aplikované vědy v inženýrství,
  • zavedli nový povinně volitelný předmět: Inovace a podnikání v oblasti nových technologií, vyučovaný experty z firmy Elmarco,
  • umožnili praxe studentům ve 12 firmách, např. Aquatest, Dekonta, Elmarco, Glanzstoff – Bohemia, Membrain…
  • změnili náplň několika předmětů, podle požadavků praxe i samotných studentů,
  • v 10 předmětech realizovali výuku v angličtině,
  • vyrobili unikátní nanotričko, které získají všichni studenti Nanomateriálů na začátku studia.

Všechny plánované ukazatele projektu byly splněny: 881 studentů (cíl: 602) úspěšně dokončilo inovované předměty, 39 studentů absolvovalo praxi, úspěšně bylo podpořeno 35 pracovníků (cíl:32).

Jestli se chcete seznámit s výsledky projektu osobně, přijďte na Den otevřených dveří Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií  TUL 5. února 2014 od 10:00 v posluchárně C1.

Mezioborový studijní (tříletý bakalářský a dvouletý navazující magisterský) program Nanotechnologie, obor Nanomateriály nabízí TUL od akademického roku 2009/10. Je v nabídce Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studí  TUL, na výuce se podílejí čtyři fakulty (kromě FM také fakulty strojní, textilní a přírodovědně humanitní a pedagogická) a Fyzikální ústav AV ČR. 

logo ESF