Jak měnit nápady v peníze, napoví nový předmět

Zdroj: 
Datum: 
29.05.2012

Nový volitelný předmět Inovace a podnikání v oblasti nových technologií nabízí katedra chemie FP.

Předmět je otevřen všem studentům TUL, kteří tu budou mít možnost seznámit se se základy inovačního a technologického managementu, řízením výzkumu a vývoje a transferem technologií v oblasti nových technologií.

Absolvováním kurzu získá student znalosti a dovednosti potřebné pro zahájení podnikání a plánování kariéry v oblasti high-tech technologií.

Předmět za tři kredity bude vyučovat tým odborníků z praxe, včetně zahraničních, pod vedením ředitele referátu pro propagaci a vztahy s průmyslem Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Stanislava Petríka. Součástí výuky budou kromě přednášek také semináře, na kterých se budou rozebírat případové studie úspěšných a neúspěšných inovací. V seminářích bude také prostor pro diskuze a prezentace.

Sylabus přednášek a seminářů najdete na STAGu. Zapsat se můžete již nyní.

Přednášky budou rozvíjet mimo jiné témata: Úvod do managementu, řízení inovací ve firmách, řízení duševního vlastnictví nebo například transfer technologií.

Předmět bude vyučován v úterý od 16.10 hodiny v učebně B3.

Předmět Inovace a podnikání v oblasti nových technologií je jedním z výstupů projektu Inovace a rozvoj studijního programu Nanotechnologie, který usiluje o propojení výuky ve studijních programech, zapojení odborníků z praxe do výuky a zlepšení podnikatelských a inovačních kompetencí studentů. Tříletý projekt podpořila Evropská unie v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V zemích Evropské unie se věnuje inovacím asi polovina všech firem zpracovatelského průmyslu a 40 % firem z oblasti služeb. V konkurenčním prostředí se právě inovace stávají novým zdrojem konkurenčních výhod a růstu společností. Ne náhodou se stěžejní projekt iniciativy Strategie Evropa 2020 jmenuje Unie inovací.

Martin Slavík

(redakčně kráceno)