Technická univerzita Liberec připravuje inovaci studia nanomateriálů

Datum: 
01.04.2011

 

Projekt zaměřený na inovace a rozvoj studijního programu Nanotechnologie, obor Nanomateriály, začíná letos realizovat Technická univerzita v Liberci. Tříletý projekt podpořila Evropská unie částkou více než 10 milionů z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Spolupráci na něm potvrdily i významné výzkumné instituce a firmy. Například Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., liberecká firma Elmarco, Pegas Znojmo, Aquatest a další.

V rámci projektu budou vytvořeny a na interaktivním webovém portálu nano.tul.cz vystaveny e-learningové studijní materiály k většině vyučovaných předmětů. V průběhu let 2011-2013 převedou realizátoři projektu především magisterský studijní program Nanotechnologie do angličtiny, včetně všech studijních materiálů a podkladů. Internacionalizace výuky významně posune libereckou univerzitu ve světovém úrovni. „Výuka v angličtině je nezbytná, pokud chceme, aby u nás studovalo více zahraničních studentů. Již nyní jsou prakticky všechny podstatné informace a podklady ke studiu v angličtině," říká vedoucí projektu Josef Šedlbauer z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. 
Studijní program Nanotechnologie je výrazně multidisciplinární, opírá se o výsledky univerzitních pracovišť v oblasti výzkumu a vývoje nanomateriálů a jejich aplikací. Studijní plán usiluje o vyváženost teorie a praktických dovedností zařazením množství laboratorních cvičení a experimentálních metod studia struktury a vlastností nanomateriálů. Reaguje tak na rychlý rozvoj oborů souvisejících s nanotechnologiemi a nanomateriály. 
Na realizaci projektu se podílejí čeští i zahraniční partneři liberecké univerzity, v jeho rámci se prohloubí spolupráce s německými, belgickými, italskými a francouzskými univerzitami a výzkumnými ústavy. Přímo do výuky vstupují například odborníci z Fyzikálního ústavu AV se samostatnými semestrálními přednáškami mimo jiné na téma Optické vlastnosti nanomateriálů nebo Příprava polovodičových nanostruktur. Zajistí také semestrální sadu přednášek Kapitoly z nanoelektroniky „Kapitoly z nanoelektroniky jsou unikátní přehled a souhrn výsledků práce jedenácti badatelů z FZÚ, kteří mají výborné výsledky včetně řady publikací v prestižních časopisech, jako je Nature či Science", informoval Eduard Hulicius z FZÚ. Zdůraznil ale, že studenti musí získat dobré znalosti hlavně v kvantové fyzice, která je základem pro pochopení "nanovědy". Dobří studenti budou mít šanci zapojit se do práce vědeckých týmů Fyzikálního ústavu AV. a s tím spojená i účast na významných mezinárodních projektech. 
Multidisciplinarita se projeví i v dopadu projektu na související obory. Jde například o materiálové inženýrství na Fakultě strojní, netkané textilie na Fakultě textilní, aplikovaná fyzika a chemie na Fakultě přírodovědně -humanitní a pedagogické či přírodovědné inženýrství na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL. „Chceme vnitřní organizací na univerzitě dosáhnout toho, aby předměty v různých studijních oborech, které se nanotechnolgií dotýkají, byly vyučovány společně. Tím se zvýší kvalita i efektivita výukového procesu," upřesňuje profesor Šedlbauer.
Díky podpoře Evropské unie nabídne technická univerzita také nový předmět „Inovace a podnikání v oblasti nových technologií. Vyučovat ho budou převážně odborníci z praxe, kteří mají zkušenosti se zakládáním podniků v oblasti nových technologií a zejména nanotechnologií. Některé z nich jako například liberecká firma Elmarco s technickou univerzitou dlouhodobě spolupracují „Firma Elmarco připravuje výuku tohoto nového předmětu, a navazuje tak na dosavadní plodnou spolupráci, ze které vzešel mimo jiné klíčový patent pro technologii Nanospider(TM). Počítáme také s účastí našich odborníků na výuce dalších předmětů inovovaných v rámci projektu. Přijmeme několik studentů na odborné stáže v našich špičkově vybavených provozech a laboratořích v novém výzkumném centru a nabídneme témata diplomových prácí. Pro ty nejlepší počítáme i s případnou nabídkou zaměstnání," nastínil spolupráci v rámci projektu ředitel obchodní strategie Elmarca Stanislav Petrík s tím, že předmět bude nabízen pro široké spektrum studentů v technických oborech.
Mezioborový studijní (tříletý bakalářský a dvouletý navazující magisterský) program Nanotechnologie, obor Nanomateriály nabízí TUL od akademického roku 2009/10. Je v nabídce Fakulty maechatroniky, informatiky a mezioborových studí TUL, ale na výuce se podílejí čtyři fakulty (kromě FM také fakulta strojní, textilní a přírodovědně humanitní a pedagogická) a Fyzikální ústav AV. Zájem o studium tohoto perspektivního programu je velký a dá se předpokládat, že se bude zvyšovat a to i díky potřebám firem zaměstnat takto kvalifikované absolventy. 
Nanotechnologie a s nimi související obory čeká velký rozvoj. Přirozeným zájmem Technické univerzity v Liberci i podniků zaměřených na tuto oblast je proto soustavně zlepšovat přípravu studentů a kvalitu jejich průpravy. Studenti zejména magisterského a doktorského studia se zapojují do řešení konkrétních vědeckých úkolů. To zvyšuje jejich cenu na trhu práce.

(tz)