Univerzita láká studenty z ciziny

Podnázev: 
Obory zaměřené na nanotechnologie a nanomateriály se budou vyučovat v angličtině
Datum: 
24.02.2011
Strana: 
4

 

LIBEREC (ČTK) Liberecká univerzita chce přilákat víc mladých lidí ze zahraničí ke studiu oborů zaměřených na nanotechnologie a nanomateriály, chystá proto výuku v angličtině. Univerzita na projekt získala deset milionů korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. "Veškeré studijní materiály by měly být do anglického jazyka převedeny do dvou let," řekla dnes ČTK mluvčí Technické univerzity v Liberci Jaroslava Kočárková. Na Liberecké univerzitě tvoří cizinci více než pět procent z 10 000 studentů. Ne všichni studují v angličtině, zejména Slováci, Vietnamci a Poláci studují v českém jazyce. "Výuka v angličtině je nezbytná, pokud chceme, aby u nás studovalo více zahraničních studentů. Již nyní jsou prakticky všechny podstatné informace a podklady ke studiu nanotechnologií a nanomateriálů v angličtině," řekl vedoucí projektu Josef Šedlbauer z fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Studijní program věnovaný nanotechnologiím a nanomateriálům získal akreditaci v roce 2008. Program je mezioborový – na výuce se podílejí odborníci čtyř fakult liberecké univerzity.

Vedle fakulty mechatroniky a mezioborových studií a také fakulty pedagogické zajišťují studium i odborníci z fakulty strojní a také z textilní.
K výuce přispívá i Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, na jehož pracovištích studenti absolvují část praktické výuky a ti nejlepší mají možnost se zapojit do výzkumu ústavu při tvorbě svých diplomových a dizertačních prací.
Univerzita nabízí tříletý bakalářský i dvouletý magisterský program. Studium je založeno především na znalosti přírodních věd – matematiky, fyziky a chemie a patří k náročným.
Nanomateriály jsou označovány za materiál třetího tisíciletí. Liberecká univerzita se zasloužila o převrat v oboru, když ve spolupráci s libereckou společností Elmarco vyvinula technologii průmyslové výroby textilií z nanovláken, jež jsou tisíckrát tenčí než lidský vlas. Dál se podílí i na vývoji jejich dalšího použití.