Elektrostatické zvlákňování polymerních směsí s obsahem biodegradabilních polymerů

Typ práce: