Imobilizace enzymů na nanovlákenných nosičích jako prostředek pro odstranění farmak z odpadních vod

Typ práce: