Měření impedančních parametrů vybraných polymerních roztoků v silném elektrickém poli.

Typ práce: