Měření závislosti frekvence koronových výbojů na hladině kapaliny na povrchovém napětí a viskozitě

Typ práce: