Metody regioselektivní funkcionalizace PPy nanotrubic

Typ práce: