Modifikované vodivé nanomateriály na bázi heterocyklů

Snímek polypyrrolových trubic připravených ze vzorku N1
Typ práce: 
Ocenění: 
Rok: 
2014