Nanočásticové senzorové systémy

Roztoky Au-CD (2-3 ml) s bakteriemi
Typ práce: 
Ocenění: 
Rok: 
2017