Nekonvenční supravodivost ve vrstvách nanokrystalického diamantu

Typ práce: