Plazmové modifikace povrchu nanovláken

Typ práce: