Příprava a vlastnosti tenkých vrstev na bázi SiO2 s přídavky acetylacetonátů kovů

Typ práce: