Příprava a vlastnosti tenkých vrstev na bázi TiO2 s přídavky acetylacetonátů kovů

Typ práce: