Příprava cyklodextriny modifikovaných zlatých nanočástic pro senzorové aplikace

Typ práce: 
Ocenění: 
Rok: 
2018