Příprava kompozitního nanovlákenného materiálu. Nanovlákna + biovlákna

Typ práce: