Příprava monosubstituovaných cyklodextrinů selektivní deacetylací

Typ práce: 
Ocenění: 
Rok: 
2017