Příprava nanočástic oxidů těžkých kovů

Porézní struktura oxidu praseodymito-praseodymičitého
Typ práce: 
Ocenění: 
Rok: 
2017