Řízená velikost mezivlákenných pórů pro proliferaci buněčné kultury

Typ práce: