Speciální anorganické sloučeniny pro přípravu a dopování polypyrrolu

Detail vrstvy polypyrrolu na PES vláknu u vzorku
Typ práce: 
Ocenění: 
Rok: 
2012