Studium interakcí mezi grafenem a klastry boranů v závislosti na jejich elektrickém náboji a dipólovém momentu

Autor: 
Typ práce: 
Ocenění: 
Rok: 
2016