Studium termodynamiky při dloužení nanovláken

Typ práce: