Syntéza disubstituovaných cyklodextrinů jako prekurzorů pro hybridní nanomateriály

Typ práce: 
Ocenění: 
Rok: 
2019