Vliv peptidů na rychlost kondenzace typu Sol-gel

Typ práce: