Využití kavitačního jevu při tvorbě nanočástic

Typ práce: