Využití respirometrických metod pro hodnocení biodegradace polymerních, nanovlákenných struktur

Typ práce: