Josef Pošmourný

Studium nanomateriálů mi dalo kvalitní přírodovědný základ, schopnost samostatné práce, schopnost zabřednout do problematiky, porozumět jí a řešit s ní svázané problémy. Získal jsem dobrou jazykovou výbavu, jak díky výuce v cizím jazyce, nutnosti práce s cizojazyčnou literaturou i studijnímu pobytu v zahraničí. Výhodou na pracovním trhu bylo získání dlouhodobé praxe už během studia.

Zaměstnavatel: