Kateřina Kopecká

Měla jsem možnost potkat a poznat řadu lidí, kterých si velmi vážím, ať už pro jejich aktivní přístup ke studentům nebo pro jejich odborné znalosti. Některé předměty mi připadaly trochu „mimo náš obor“, ale ukázalo se, že tyto znalosti zjednodušují komunikaci s odborníky a usnadňují spolupráci v mezioborových týmech.

Zaměstnavatel: