Tomáš Thoř

Bakalářské studium, tak jak jsem jej absolvoval, dává studentům vynikající všeobecný přehled napříč různými vědními disciplínami spolu s praktickými zkušenostmi z laboratorních cvičení. Hodnotím ho ★★★★★/★★★★★.