Biomedicínské aplikace

Práce s živnými půdami
Bojujeme s infekcí pomocí nanomateriálů. Testujeme tkáňové nosiče a antibakteriální vlastnosti materiálů.
  • Připravujeme nové typy nanovlákenných anorganických a hybridních (organicko-anorganických) materiálů s imobilizovanými biomolekulami nebo látkami, které zamezují množení mikroorganismů.
  • Vyvíjíme a testujeme nanovlákenný materiál, který zamezí předčasnému srůstu tkání, zejména v chirurgii.
  • Připravujeme a aplikujeme vrsty zamezující  šíření mikroorganismů  na různé typy materiálů, použitelných v nemocničních a dalších zařízeních.

Laboratoř provádí testování antibakteriálních vlastností materiálů. Testy jsou prováděny na bakteriálních kmenech Escherichia coli a Staphylococcus aureus. Výsledky jsou hodnoceny dle mezinárodních norem AATCC Method 147 a AATCC Method 100.

Granty

  • Synergický efekt sdílení kapacit z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní katalýze a fotokatalýze (12089, řešitel: doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D.)
  • Modifikace povrchů umělých implantátů hybridní nanovrstvou (řešitel: ÚZS TUL (doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D.) a KNL (Chirurgické centrum KNL, a.s. – MUDr. Jiří Škach a prim. MUDr. Peter Hromádka))

Práce týmu je podporována granty, např. E!3653-SENSIT (EUREKA) (grant EU zaměřený na miniaturizaci a vývoj levných senzorů nové generace pro inteligentní textilie) Centrum Textil II (testování a řešení aplikovatelnosti senzorů do inteligentních textilií), NAPOLYDE (6. rámcový program EU) a TANDEM (MPO).

Laboratoř tkáňového inženýrství

Už tři naši kolegové byli v rámci Fulbrightova stipendia na stáži v USA

Testujeme tkáňové nosiče scaffoldy) v laboratorních in vitro podmínkách. Pokud chcete poznat nanomateriály i z druhé strany, navštivte nás.

Přístroje

Laminární box (3x), CO2 inkubátor (2x), Invertovaný mikroskop (2x), Vodní lázeň, PCR cycler, DNA elektroforéza, Proteinová elektroforéza a Western-blotová analýza, LUNA Cell Counter, Autokláv, Centrifuga, Fotometr, Fluorimetr, Vertikální třepačka s termostatem, Hlubokomrazící zařízení (-80 °C).

Náš nanosvět

Spolupracující organizace

Spolupracujeme s následujícími firmami a vědeckými institucemi.