Týmy

Výzkumné týmy jsou tvořeny pracovníky fakult TUL a dalších prestižních pracovišť. Jaké týmy na vás čekají?

Biomedicínské aplikace


Bojujeme s infekcí pomocí nanomateriálů. Testujeme tkáňové nosiče a antibakteriální vlastnosti materiálů.

Kvantová elektronika a optika


Pomocí uspořádaného růstu atomů vytváříme vrstvy polovodičů se speciálními vlastnostmi. Je to složité, krásné a velmi užitečné.

Nanochemie


Syntetizujme organické látky, připravujeme nanočástice a modifikujeme nanomateriály pro použití v lékařství.

Nanokompozity a plazmatické úpravy


Zkoumáme nanodiamantové vrstvy pro medicínu, plazmové úpravy zlepšující vlastnosti materiálů. Naše nanopasta chrání karosérie.

Nanomateriály pro sanace


Pomocí nanomateriálů čistíme přírodu od škodlivin.Zkoumáme a vyvíjíme metody založené na chemických reakcích mezi kontaminantem a přidanou látkou použitelné při sanaci znečištěných&

 

Přístroje, s kterými můžete u nás pracovat

 

Instituce, s kterými spolupracujeme

 

Naši studenti v laboratoři