Biomedicínské aplikace

Tým mikrobiologické laboratoře
Práce s živnými půdami

Biomedicínskými aplikacemi se zabývá tým Biomedicínské a technické aplikace metod sol-gel vedený doc. Irenou Lovětínskou-Šlamborovou a Laboratoř tkáňového inženýrství KNT FT TULi .

Biomedicínské a technické aplikace metod sol-gel Tým Biomedicínské a technické aplikace metod sol-gel

Bojujeme s infekcí pomocí nanomateriálů
  • Připravujeme nové typy nanovlákenných anorganických a hybridních (organicko-anorganických) materiálů s imobilizovanými biomolekulami nebo látkami, které zamezují množení mikroorganismů.
  • Vyvíjíme a testujeme nanovlákenný materiál, který zamezí předčasnému srůstu tkání, zejména v chirurgii.
  • Připravujeme a aplikujeme vrsty zamezující  šíření mikroorganismů  na různé typy materiálů, použitelných v nemocničních a dalších zařízeních.

Laboratoř provádí testování antibakteriálních vlastností materiálů. Testy jsou prováděny na bakteriálních kmenech Escherichia coli a Staphylococcus aureus. Výsledky jsou hodnoceny dle mezinárodních norem AATCC Method 147 a AATCC Method 100.

Granty

Práce týmu je podporována granty, např. E!3653-SENSIT (EUREKA) (grant EU zaměřený na miniaturizaci a vývoj levných senzorů nové generace pro inteligentní textilie) Centrum Textil II (testování a řešení aplikovatelnosti senzorů do inteligentních textilií), NAPOLYDE (6. rámcový program EU) a TANDEM (MPO).

Laboratoř tkáňového inženýrství

Už tři naši kolegové byli v rámci Fulbrightova stipendia na stáži v USA

Tým laboratoře tkáňového inženýrství

Testujeme tkáňové nosiče (scaffoldy) v laboratorních in vitro podmínkách. Pokud chcete poznat nanomateriály i z druhé strany, navštivte nás.

Přístroje

Laminární box (3x), CO2 inkubátor (2x), Invertovaný mikroskop (2x), Vodní lázeň, PCR cycler, DNA elektroforéza, Proteinová elektroforéza a Western-blotová analýza, LUNA Cell Counter, Autokláv, Centrifuga, Fotometr, Fluorimetr, Vertikální třepačka s termostatem, Hlubokomrazící zařízení (-80 °C).