Ferroelektrické materiály

tým katedry fyziky FP TUL

Osobnost týmu

Zkoumáne piezoelektrické nanovrstvy použitelné pro konstrukci miniaturních senzorů, jako jsou snímače tlaku, pohybu, akcelerometry (např. čidlo nárazu u airbagu v autě), biosenzory a prvků pro ostření objektivu, které fungují při nízkém přivedeném napětí.

Zaměření

Varování: dál čtěte, jen pokud máte rádi fyziku!

Elektromechanické vlastnosti krystalů, keramik a kompozitů a jejich použití v elektromechanických prvcích, rezonátorech a aktuátorech (piezoelektrické bimorfy, unimorfy, transformátorky). Dále pak doménové jevy ve feroických látkách, zvláště pak doménové inženýrství ve feroelektrických krystalech. Teorie doménových stavů a stěn. Návrh různých piezoelektrických prvků, jejich matematický popis a experimentální testování jejich vlastností.

 • Určování elektromechanických vlastností pevných látek rezonanční metodou.
 • Stanovení hydrostatických piezoelektrických koeficientů s použitím statické a dynamické metody.
 • Měření rychlosti a útlumu šíření ultrazvuku v pevných látkách.
 • Studium fázových přechodů feroelektrických materiálů.
 • Měření hysterezní smyčky.

Zkoumané materiály:

 • piezokeramika typu PZT a PMN-PT
 • monokrystaly PZN-PT
 • další materiály: LaTGS, Sn2P2S6, kompozity na bázi PZT, polymery

Přístroje:

 • Impedanční analyzátor HP 4192A, 5Hz-13MHz
 • Ultrazvukový systém MATEC 7700
 • Vysokotlaká hydrostatická komora do 60 MPa
 • Elektrometr Keithley 6517
 • Fázově citlivý zesilovač SRS 830
 • LCR metr HP 4276A
 • d33 metr ZJ-3C
 • Piezo-d meter SensorTech SS-01
 • Měřící systém hystereze
 • Aparatura pro polarizování vzorků
 • Snímač malých posunutí Fotonic MTI-2100

Spolupracující organizace

Spolupracujeme s následujícími 1 firmami a vědeckými institucemi.