Oddělení biologie

Zoologie, botanika, mikrobiologie

Náš nejmladší tým se zabývá výukou biologie a přírodopisu a výzkumem v oblasti hydrobiologie. 

Proč studovat biologii v Liberci 

 

Aktuality

  • Mikroskopické laboratoře probíhají v IQLandii, Nitranská 10. Sraz je u pokladen. 
  • Sylabus je provázaný s e-learningem na úrovni předmětů.
  • Mnoho užitečných informací najdete na Jsem prvák.

Sylabus

Označení studijního plánu

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán maior, prezenční forma studia

Povinné předměty

Název předmětu

rozsah

způsob ověř.

počet kred.

vyučující

dop. roč./sem.

profil. základ

Základy geologie, geologický vývoj Země a vývoj života na Zemi

28p + 28c

Zápočet, zkouška

5

doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D.i

1/Z

ZT

Obecná biologie

28p + 28c

Zápočet, zkouška

5

RNDr. Alena Ševců, Ph.D . (přednášející 100%), doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D., Mgr. Iva Dolinová

1/Z

PZ

Botanika a základy mykologie

28p + 28c

Zápočet, zkouška

5

RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D. (přednášející 50%), RNDr. Alena Ševců, Ph.D. 

1/L

PZ

Terénní výuka přírodopisu

5D

Kl. zápočet

5

doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D. (cvičící 25%),

RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D., doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D., doc. Ing. Petr Exnar, CSc.

1/L

 

Fyziologie rostlin

28p + 28c

Zápočet, zkouška

5

RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D. 

2/Z

 

Zoologie

28p + 28c

Zápočet, zkouška

5

Ing. Petra Bolechová, Ph.D. (přednášející 100%), Ing. Lubomír Melichar (cvičící 100%)

2/Z

PZ

Biologická technika

0p + 56c

Zápočet, zkouška

5

Doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. (cvičící, 100%)

2/L

ZT

Botanické, zoologické a geologické cvičení v terénu

5D

Kl. zápočet

5

RNDr. Alena Ševců, Ph.D. (cvičící 20%), RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D.(20%), doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D. (20%), doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D.(20%), doc. Ing. Petr Exnar, CSc. (20%)

2/L

 

Mikrobiologie a virologie

28p + 28c

Zápočet, zkouška

5

doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. 

3/Z

ZT

Didaktika přírodopisu na ZŠ

28p + 28c

Zápočet, zkouška

3

Mgr. Lada Slámová

3/Z

 

Biologie člověka

28p + 28c

Zápočet, zkouška

5

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. (přednášející 100%), Mgr. Renata Kiesewetterová (cvičící 100%)

3/L

ZT

Povinně volitelné předměty - skupina 1

Základy mineralogie

14p + 28c

Kl. zápočet

3

doc. Ing. Petr Exnar, CSc. (přednášející 100%)

1/Z

 

Základy systematiky živočichů

28p + 14c

Kl. zápočet

3

Ing. Petra Bolechová, Ph.D. (přednášející 100%), Ing. Lubomír Melichar (cvičící 100%)

2/Z

 

Základy pěstitelství a chovatelství

0p + 28c

Kl. zápočet

2

Ing. Petra Bolechová, Ph.D. (cvičící 50%), doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. (cvičící 50%)

2/L

 

Životní prostředí a globální problémy

28p + 0c

Kl. zápočet

3

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

3/Z

 

Základy systematiky rostlin

28p + 14c

Kl. zápočet

3

RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D. 

3/Z

 

Základy paleontologie

28p + 14c

Kl. zápočet

2

doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D .

3/Z

 

Vznik minerálů a hornin

28p + 14c

Kl. zápočet

3

doc. Ing. Petr Exnar, CSc. 

3/Z

 

Toxikologie

28p + 0c

Kl. zápočet

2

Mgr. Martin Slavík, Ph.D. 

3/L

 

Výživa dětí a dospělých

28p + 0c

Kl. zápočet

3

doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. 

3/L

 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 12 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina 2

Historie biologie

28p + 0c

 zápočet

2

RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D. (Mgr. Renata Kiesewetterová)

1/Z

 

Vybrané metody barvení a zhotovení biologických preparátů

0p + 28c

zápočet

2

doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D.

1/L

 

Pravidla tvorby geologické sbírky

14p + 14c

zápočet

2

doc. Ing. Petr Exnar, CSc. 

2/Z

 

Zakládáme herbář a zoologickou sbírku

0p + 28c

zápočet

2

doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. (cvičící, 50%), doc. RNDr. Kamil Zágoršek, CSc. (cvičící 50%)

3/L

 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 4 kredity

Společná část

Povinné předměty - pedagogicko-psychologická příprava a pedagogická praxe

Pedagogické praktikum

6

Zápočet

2

Mgr. Helena Picková, PhDr. Jana Franková, Ph.D.

1/L

 

Obecná pedagogika

8

Zápočet, zkouška

3

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (přednášející, 50 %); PhDr. Jitka Novotová, Ph.D. (50 %)

2/Z

ZT

Psychologie obecná

8

Zápočet, zkouška

2

doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. (přednášející, 50 %); PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. (50 %)

2/Z

ZT

Asistenční praxe

6

Zápočet

2

Mgr. Helena Picková, PhDr. Jana Franková, Ph.D.

2/Z,L

 

Psychologie vývojová

8

Zápočet, zkouška

2

doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. (50 %); Mgr. Eva Břečková Chalupová, Ph.D. (50 %)

2/L

ZT

Sociální psychologie a psychologie osobnosti

8

Zápočet, zkouška

3

PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. 

3/Z

PZ

Vybrané praktické problémy výchovy ve školní praxi

8

Zápočet

3

Mgr. Helena Picková, PhDr. Andrea Rozkovcová, Ph.D., PhDr. Simona Kiryková, Ph.D., PhDr. Jitka Novotová, Ph.D., PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

3/Z

 

Didaktika obecná 1

8

Zápočet

2

doc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek

3/L

ZT

Dějiny výchovy, vzdělávání a školství

8

Zkouška

2

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (, 50 %); PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. (50 %)

3/L

ZT

Úvod do pedagogické praxe

8

Zápočet

3

Mgr. Helena Picková, PhDr. Andrea Rozkovcová, Ph.D., PhDr. Simona Kiryková, Ph.D., PhDr. Jitka Novotová, Ph.D., PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

3/L

 

Povinné předměty - společný základ

Zpracování elektronických dokumentů

10

Zápočet

2

Ing. Jindra Drábková, Ph.D., Mgr. Jan Berki, Ph.D., Ing. Dana Slánská, Ph.D.

1/L

 

Sportovní a pohybové aktivity 1

6

Zápočet

2

Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.

1/L

 

Čeština pro praxi

8

Zápočet

2

Mgr. Václav Lábus, Ph.D.

2/Z,L

 

Povinné předměty - příprava závěrečné práce

Bakalářská práce 1

 

Zápočet

2

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

3/Z

 

Bakalářská práce 2

 

Zápočet

3

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

3/L

 

Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

Anglický jazyk 1

8

Zápočet

2

Mgr. Dagmar Grzinčič, Mgr. Jan Konfršt, Christopher Muffett, M.A.

Z

 

Německý jazyk 1

8

Zápočet

2

Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D., Mgr. Martina Čeřovská

Z

 

Anglický jazyk 2

10

Zápočet

3

Mgr. Dagmar Grzinčič, Mgr. Jan Konfršt, Christopher Muffett, M.A.

L

 

Německý jazyk 2

10

Zápočet

3

Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D., Mgr. Martina Čeřovská

L

 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 5 kreditů ve vybraném cizím jazyce.

Povinně volitelné předměty - společný základ

Filosofie a etika

6

Zápočet

2

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D. 

Z, L

 

Forms and Methods of Communication

8

Zápočet

2

Mgr. Dagmar Grzinčič

Z, L

 

Globální problémy

8

Zápočet

2

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

L

 

Kvalita života

8

Zápočet

2

RNDr. František Murgaš, Ph.D. 

Z, L

 

Reflexe dějin v současnosti

6

Zápočet

2

Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.

Z, L

 

Seminář osobnostního rozvoje

6

Zápočet

2

Mgr. Eva Fárková

Z, L

 

Sportovní a pohybové aktivity 2

6

Zápočet

2

Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.

Z, L

 

Základy rétoriky

8

Zápočet

2

MgA. Nikola Šedinová Slabáková, Ph.D.

Z, L

 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 2 kredity

Elektronická přihláška