Partneři

Spolupracujeme s následujícími 15 firmami a vědeckými institucemi, na kterých naši studenti mohou získat praktické zkušenosti během povinné praxe.
Instituce Město
AQUA-CONTACT Praha Praha 6
AQUATEST a.s. Praha 5
CRYTUR Turnov
DEKONTA a.s. Praha 5
ELMARCO s.r.o. Liberec
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Praha 8-Libeň
Glanzstoff - Bohemia s.r.o. Lovosice
ING MEDICAL Praha 5 - Lahovice
MEGA a.s. Stráž pod Ralskem
MemBrain s.r.o. Stráž pod Ralskem
Nanopharma, a.s. Praha 10
Nanovia s.r.o. Litvínov-Chudeřín
PEGAS NONWOVENS a.s. Znojmo
Schunk Praha Plzeň
TOPTEC Turnov

Spolupracující instituce na mapě