Vybavení

CCD optický emisní spektrometr Q4 Tasman

Štítky: kovy|slitiny|analýza

Elektronový mikroskop Carl Zeiss ULTRA Plus

Štítky: mikroskop|EBSD|SEM|EDS|WDS

FTIR spektrometr Nicolet IZ10

Štítky: textil|plasty|paliva|mikroskop|maziva|mapping|IR

Hmotnostní spektrometr s ICP: NexION 300D

Štítky: stopová analýza|prvky

Iontový chromatograf Dionex ICS-90

Štítky: anionty|vody|dusičnany|dusitany|chloridy|fluoridy|fosforečnany

NextGen Sekvenátor Ion Torrent PGM

Štítky: sekvence|nukleotidy|geny|mutace|identifikace

Plynový chromatograf Varian CP-3800

Štítky: GC|FID|MS|autosampler

Real Time PCR LightCycler® 480

Štítky: krev|buňky|exprese genů|léčiva|patogeny

Spektrometr ICP-OES Perkin Elmer Optima 2100 DV

Štítky: ICP|OES|prvky|stopová analýza

Zetasizer Nano ZS – ZEN3601 s autotitrátorem

Štítky: autotitrátor|velikost částic|zeta potenciál|elektroforetická pohyblivost|molekulová hmotnost

Výběr přístrojů, se kterými se seznámíte v průběhu studia

 

Bez přístrojů se žádný materiálový výzkum neobejde. Máme vybavení v hodnotě odhadem 5×1017 nKč (nanokorun českých), to je 0,5 GKč, čili 500 000 000 Kč. Převody jednotek si procvičíte Fyzikálním praktiku a na přístroje si určitě budete moci sáhnout.