Vybavení

CCD optický emisní spektrometr Q4 Tasman

Štítky: kovy|slitiny|analýza

Elektronový mikroskop Carl Zeiss ULTRA Plus

Štítky: mikroskop|EBSD|SEM|EDS|WDS

FTIR spektrometr Nicolet IZ10

Štítky: textil|plasty|paliva|mikroskop|maziva|mapping|IR

Hmotnostní spektrometr s ICP: NexION 300D

Štítky: stopová analýza|prvky

Iontový chromatograf Dionex ICS-90

Štítky: anionty|vody|dusičnany|dusitany|chloridy|fluoridy|fosforečnany

NextGen Sekvenátor Ion Torrent PGM

Štítky: sekvence|nukleotidy|geny|mutace|identifikace

Plynový chromatograf Varian CP-3800

Štítky: GC|FID|MS|autosampler

Real Time PCR LightCycler® 480

Štítky: krev|buňky|exprese genů|léčiva|patogeny

Spektrometr ICP-OES Perkin Elmer Optima 2100 DV

Štítky: ICP|OES|prvky|stopová analýza

Zetasizer Nano ZS – ZEN3601 s autotitrátorem

Štítky: autotitrátor|velikost částic|zeta potenciál|elektroforetická pohyblivost|molekulová hmotnost

Výběr přístrojů, se kterými se seznámíte v průběhu studia

 

Na pár přístrojů jsme určitě zapomněli, celkem to dělá něco kolem 500 000 000 Kč (= 0,5 GKč = 5×1017 nKč, čti gigakorun, resp. nanokorun českých). Více se o převádění jednotek dozvíte ve Fyzikálním praktiku.