Uchazeči

Od bakaláře po doktora. Na TUL můžete studovat nanomateriály na jaké úrovni budete chtít.

Váháte? Podívejte se, proč studovat právě u nás.

Jste rozhodnutí, podejte si přihlášku.

Součástí studia je praxe, kde získáte praktické zkušenosti.

V projektu Erasmus+ se podíváte, jak se studuje v zahraničí

Závěrečnou práci si můžete vybrat z mnoha zajímavých témat řešících reálné problémy.

Seznámíte se prakticky s množstvím přístrojů.

 

Studium nanomateriálů mi dalo dva vysokoškolské tituly, velmi slušný základ v přírodních vědách, zápal pro práci na vývoji state-of-the-art vědecko-technických řešení, možnosti několikrát vycestovat po Evropě (a žít dlouhodobě ve Španělsku a Finsku) a pět let s partou skvělých lidí. Velmi si cením osobní přístup prakticky všech vyučujících, díky kterému si člověk nikdy nepřišel jen jako „číslo“. 

Matěj Hejda | University of Strathclyde

 

24 hodin života našich studentů ve 3 minutách

Ukázky studentských prací

 

Informace pro: